Företag

Företagstjänster för friskare, gladare och mer produktiv personal

Regionlabbet erbjuder företagstjänster alternativt skräddarsydda projekt för friskare, gladare och mer produktiv personal. Satsa friskvårdsbidraget där det ger effekt! Vi mäter effekten av våra företagstjänster i vårt testlabb. De andra känner, mäter vi och får svart på vitt!

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett projekt, en tjänst som passar just ditt företag/organisation.

Ditt företag kan bli medlem i Regionlabbet!

– Nätverk
– Kompetens
– Utveckling
– Delaktighet
– Förmåner

Som medlem i Regionlabbet får du tillgång till flera omfattande nätverk inom idrott och hälsa, bra och kvalificerade utbildningar och seminarier på hemmaplan, möjligheter att skräddarsy projekt i bred samverkan inom området fysisk aktivitet, motion och träning. Ett medlemskap ger dig också möjligheter att påverka hur vår verksamhet kan utvecklas inom ramarna av vår verksamhetsidé. Vi vill ta vara på våra medlemmars behov och idéer om t.ex. kampanjer, forskning och satsningar.

Bli medlem i Regionlabbet – Du också!